Social Icons

Kamis, 17 Januari 2013

ARSIB SUFIMesjid Ampang Gadang

ULAMA TUO MINANGKABAU

yang 'alim 'allamah, suluah bendang dalam nagari. panarang diwaktu malam, tungkek disiang hari. bapakaian jo pakaian saadat Syafi'iyyah, mamagang tali Ahlussunnah wal jama'ah, baranang di lautan Ahli Sufi

Maulana Syekh Ibrahim Fahati al-Khalidi Naqsyabandi Kumpuln, gelar "Angguik Balinduang Kumpulan"

Syekh Abdurrahman al-Khalidi "Beliau Kumango"

Sjech Toeanku Uwaiah Limopuluah Malalo

Syekh Abdul Ghani Batu Basurek Kampar

Syekh Ja'far Pulau Gadang Kampar

Maulana Syekh Muhammad 'Arif (Syekh Sampu) Solok Selatan

Syekh Muhammad Salim Bayu Maninjau

Syekh muhammad Djamil Jaho

Syekh Mudo Abdul Qadim "Beliau Belubus"

Syekh Arifin "Beliau Batu Hampar"

Syekh Abdul Manan Tanjuang Alam

Syekh Muhammad Sa'id al-Khalidi Bonjol

Maulana Syekh Sulaiman ar-Rasuli Candung

Syekh Abbas Qadhi Ladang Laweh

Syekh Moh. Yunus Tuanku Sasak

Syekh Datuak Haji Amin Taeh Bukik

Syekh Abdul Wahid as-Salihi "Beliau Tabek Gadang"

Syekh Ahmad Tabiang Pulai

Syekh Mukhtar Angku Lakuang

Tuanku Syekh Beringin

Syekh Ibrahim Harun "Beliau Bomban" Tiakar, Payakumbuah. (w.1967)

Syekh Darwisy Arsyadi dan Buya Dhamrah Arsyadi, Cucu dari Tuanku Maulana Sjech Abdurrahman bin Abdullah Batuhampar, Payakumbuh

Inyiak Syekh Tuanku Aluma Koto Tuo

Syekh Muhammad Djamil Sa'adi bin Syekh Muhammad Sa'ad Mungka Tuo

Syekh Tuanku Shaliah Keramat

Abdul Jalil "Angku Mudo Bonjol"

Buya H. Sirajuddin Abbas

al-'Allamah Buya H. Muhammad Dalil Dt. Manijun Jaho

Buya Haji Rusli Abdul Wahid, Suliki

Buya Sultani Dt. Rajo Dubalang Maninjau

Syekh Mahmud Abdullah "Beliau Tarantang" (kanan)

Syekh Munaf Bakrin "Tuanku Lubuak" Barungbarung Balantai

Syekh Isma'il Kiambang

Syekh Yunus Yahya Magek

Khazanah Manuskrip Minangkabau

Karya gemilang ulama-ulama silam, intan baiduri dan lukluk marjan Surau-surau Pulau Emas ini

Syekh Abdurra'uf Singkel

Syekh Abdurra'uf Singkel
Bayan Tajalli dan Daqa'iqul Huruf [Ms. Padang]

Syekh Burhanuddin Ulakan

Syekh Burhanuddin Ulakan
Kitab Tanbihul Ghaby Syarh al-Hikam

Syekh Syamsuddin as-Sumatrani

Syekh Syamsuddin as-Sumatrani
Syarah Ruba'i Hamzah Fansuri

Syekh Syamsuddin as-Sumatrani

Syekh Syamsuddin as-Sumatrani
Jawahir al-Haqa'iq

Syekh Ibrahim Kumpulan

Syekh Ibrahim Kumpulan
Surat Wasiat Syekh Ibrahim al-Khalidi Kumpulan (w. 1914)

Syekh Djamil Djambek

Syekh Djamil Djambek
Hisabul Kawakib mukhtashar Mathlaq al-Falakiyah [Ms. Sungai Buluah]

Syekh Isma'il al-Khalidi Simabur al-Minangkabawi

Syekh Isma'il al-Khalidi Simabur al-Minangkabawi
Silsilah Tarikat Syaziliyah

Khazanah Ulama Minangkabau

Yang Kamal dan Indah, "Dalam", bukti Lautan Ilmu Ulama-ulama Ranah Andalas semasa dulu

Syekh Isma'il bin Abdullah al-Minangkabawi

Syekh Isma'il bin Abdullah al-Minangkabawi
Mawahib Rabbil Falaq Syarah Qashidah bintil Mailiq [1926]

Syekh Husein ad-Dausairi

Syekh Husein ad-Dausairi
ar-Rahmatul Habithah fiz Zikris Mizzat war Rabithah [1886]

Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi

Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi
Khuttatul Mardhiyyah fi Radd man Qala bibid'ah Talaffuzh bin Niyyah [1906]

Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi

Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi
3 Risalah (Izhar, al-Ayat al-Bayyinat dan as-Saiful Battar) [1908]

Syekh Khatib Muhamad Ali al-fadani al-Minangkabawi

Syekh Khatib Muhamad Ali al-fadani al-Minangkabawi
Miftahus Shadiqiyyah fi Istilahin Naqsyabandiyah

Syekh Khatib Ali al-Fadani al-Minangkabawi

Syekh Khatib Ali al-Fadani al-Minangkabawi
Burhanul Haq [1918]

Syekh Khatib Ali al-Fadani al-Minangkabawi

Syekh Khatib Ali al-Fadani al-Minangkabawi
al-Intisharul I'tisham fi Radd Taqlid 'alal Awam

Syekh Yahya al-Khalidi Magek

Syekh Yahya al-Khalidi Magek
Kitab Jalan Kebahagiaan

Syekh Muhammad Djamil Jambek

Syekh Muhammad Djamil Jambek
Penerangan tentang asal usul Tarikat Naqsyabandiyah [1940]

Syekh Muhammad Thayyib Umar Sungayang

Syekh Muhammad Thayyib Umar Sungayang
Risalah Aqa'idul Iman

DR. Abdul Karim Amarullah

DR. Abdul Karim Amarullah
Pedoman Guru,Pembetul Kiblat Faham Keliru

DR. Abdul Karim Amarullah

DR. Abdul Karim Amarullah
Aiqazhun Niyam

DR. Abdul Karim Amarullah

DR. Abdul Karim Amarullah
Qathi'u Riqab al-Mulhidin [1916]

Syekh Hasan Bashri Maninjau

Syekh Hasan Bashri Maninjau
Mursyidut Thullab: Mencerdikkan segala Penuntut

Syekh Abdul Wahid as-Shalihi Tabek Gadang

Syekh Abdul Wahid as-Shalihi Tabek Gadang
Kitab Aqa'idul Iman

Syekh Muhammad Djamil Jaho

Syekh Muhammad Djamil Jaho
Kasyafatul 'Awishah fi Syarh al-Ajurumiyah

Syekh Muhammad Djamil Jaho

Syekh Muhammad Djamil Jaho
Tazkiratul Qulub fi Mu'amalati Alamal Ghuyub [1957]

Syekh Sulaiman ar-Rasuli Candung

Syekh Sulaiman ar-Rasuli Candung
Kitab Asal Pangkat Penghulu

Syekh Sulaiman ar-Rasuli Candung

Syekh Sulaiman ar-Rasuli Candung
Kitab Enam Risalah [1920]

Syekh Sulaiman ar-Rasuli Candung

Syekh Sulaiman ar-Rasuli Candung
Dawa'ul Qulub fi Qishah Yusuf wa Ya'qub [1924]

Syekh Sulaiman ar-Rasuli Candung

Syekh Sulaiman ar-Rasuli Candung
Tsamaratul Ihsan fi Wiladati Sayyidil Insan [1923]

Syekh Sulaiman ar-Rasuli Candung

Syekh Sulaiman ar-Rasuli Candung
al-Qaulul Bayan fi Tafsiril Qur'an [1929]

Syekh Sulaiman ar-Rasuli Candung

Syekh Sulaiman ar-Rasuli Candung
Kisah Muhammad 'Arif (Pedoman Hidup di Alam Minangkabau) [1939]

Syekh Jalaluddin Sungai Landai

Syekh Jalaluddin Sungai Landai
Risalah Rukun Sembahyang dan Rukun Iman

Syekh Janan Thaib Bukittinggi

Syekh Janan Thaib Bukittinggi
al-Muqmakh Sakharam [1909]

SURAU-SURAU TUO

Bukti keemasan Islam di Negeri Emas, Minangkabau; dilingkupi filosofi "mendalam", arsitektur yang menawan serta kearifan lokal yang menabjukkan. Surau Tuo, tempat berkhitmatnya Ulama-ulama besar Tanah Andalas.

Surau Tuo Taram

Surau Tuo Taram
Tempat mukimnya ulama Besar Syekh Ibrahim Mufti "Beliau Keramat nan Tuo" Taram

Surau Anam Puluah Kurang Aso

Surau Anam Puluah Kurang Aso
Tempat mukimnya Syekh Maulana Sufi (Sungai Pagu)

Surau Menara

Surau Menara
Tempat mukimnya Syekh Mustafa al-Khalidi (w.1901) Sungai Pagu

Bekas Surau Barulak

Bekas Surau Barulak
Mesjid Taqwa Barulak, hasil pemugaran Surau Besar Syekh Muhammad Thahir Barulak (w.1857)

Mesjid Baitul Ula

Mesjid Baitul Ula
Hasil pemugaran Surau Besar Syekh Muhammad Jamil Tungkar (w. 1888)

Kompleks Surau besar Maulana Syekh Abdurrahman bin Abdullah an-Naqsyabandi Batu Hampar

Kompleks Surau besar Maulana Syekh Abdurrahman bin Abdullah an-Naqsyabandi Batu Hampar
Menara di Kampuang Urang Siak (Kampung Dagang), dibangun tahun 1924. di kompleks Surau Syekh Batu Hampar (w. 1899)

Surau Tinggi Kumpulan

Surau Tinggi Kumpulan
Tempat Mukimnya Maulana Syekh Ibrahim bin Fahati "Angguik Balinduang" (w. 1914) Kumpulan

Surau Tabiang Pulai

Surau Tabiang Pulai
Tempat mukim Maulana Syekh Abu Bakar Tabiang Pulai (w. 1889), murid Tuanku Syekh Tungkar, Guru dari Syekh Sa'ad Mungka Tuo

Surau Subarang

Surau Subarang
Tempat mukim Guru kami Maulana Syekh Abdurrahman "Beliau Kumango" Tanah Datar

Surau Rambai

Surau Rambai
Tempat mukim Syekh Abu Bakar "Datuak Gaek" Taeh Bukik

Surau Munggu Padang Kandih

Surau Munggu Padang Kandih
Bekas Surau, ruboh dimakan usia, tempat mukim ulama besar Syekh Muhammad Shalih "Beliau Munggu" Padang Kandih (w. 1912), ayah "Beliau Tobek Godang"

Surau Balubuih (Belubus)

Surau Balubuih (Belubus)
Hasil renovasi Surau Syekh Muda Abdul Qadim Belubus (w. 1957), yang terbakar semasa Jepang.

Surau Lubuak Bauak

Surau Lubuak Bauak
Tempat mengajarnya Syekh Harun ar-Rasyidi Toboh Pariaman (w. 1959)

Surau Sipisang Palupuah

Surau Sipisang Palupuah

MAKAM (Gobah) ULAMA MINANGKABAU

Jejak emas tarikh perjalanan ulama Auliya' di ranah Minang

MAKAM Syekh nan Tuo Taram

MAKAM Syekh nan Tuo Taram

MAKAM Syekh Burhanuddin Ulakan

MAKAM Syekh Burhanuddin Ulakan

Makam Syekh Buyuang Mudo Puluikpuluik Bayang

Makam Syekh Buyuang Mudo Puluikpuluik Bayang
Teman seperjalanan Syekh Burhanuddin Ulakan ketika menuntut ilmu kepada Syekh Abdurra'uf Singkel di Aceh, kemudian hari kembali belajar kepada Syekh Burhanuddin sendiri.

MAKAM Tuanku Syekh BARULAK

MAKAM Tuanku Syekh BARULAK

MAKAM Tuanku Syekh Tungkar

MAKAM Tuanku Syekh Tungkar

MAKAM Syekh Batu Hampar beserta anak cucunya

MAKAM Syekh Batu Hampar beserta anak cucunya

MAKAM Syekh Sampu Solok Selatan

MAKAM Syekh Sampu Solok Selatan

MAKAM Syekh Abdullah "Beliau Halaban" (w. 1926)

MAKAM Syekh Abdullah "Beliau Halaban" (w. 1926)
Gundukan tanah Makam Syekh Halaban, Ulama besar Tigo Luak, guru Inyiak Canduang dan Inyiak Jaho, dalam keadaan tidak terawat. Sudahkah hilang kepercayaan kita akan Ulama sehingga makamnya kita biarkan tak terurus???

MAKAM Syekh Muhammad Sa'ad al-Khalidi MUNGKA TUO

MAKAM Syekh Muhammad Sa'ad al-Khalidi MUNGKA TUO

MAKAM Syekh Abdul Hamid BELIAU TANJUANG IPUAH

MAKAM Syekh Abdul Hamid BELIAU TANJUANG IPUAH

MAKAM Syekh Muhammad Amin "Haji Piobang", salah satu penggagas Paderi

MAKAM Syekh Muhammad Amin "Haji Piobang", salah satu penggagas Paderi

Makam Syekh Muhammad Thaha (w. 1916) Limbukan

Makam Syekh Muhammad Thaha (w. 1916) Limbukan

MAKAM Syekh Harun Toboh di Batipuah(w. 1959)

MAKAM Syekh Harun Toboh di Batipuah(w. 1959)

MAKAM Syekh Zakaria al-Ansari Labai Sati MALALO

MAKAM Syekh Zakaria al-Ansari Labai Sati MALALO

MAKAM Syekh Inyiak ALUMA Koto Tuo

MAKAM Syekh Inyiak ALUMA Koto Tuo

MAKAM Tuanku Mudo Abdul Jalil BONJOL (w. 1961)

MAKAM Tuanku Mudo Abdul Jalil BONJOL (w. 1961)

MAKAM Syekh Isma'il Kiambang

MAKAM Syekh Isma'il Kiambang

Tidak ada komentar:

Posting Komentar